Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2012

Κάλλιο αργά

Μετά από αξιοσημείωτη καθυστέρηση άρχισε να κινείται κάτι στο ζήτημα των αποτελεσμάτων Πιστοποίησης Β' Επιπέδου της προηγούμενης σεζόν (2011), που εξετάστηκαν στις αρχές του 2012. Διαβάζω στον κόμβο της Επιμόρφωσης:
"Γίνεται γνωστό στους επιμορφωτές Β' επιπέδου ότι δημοσιεύθηκε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη βαθμολόγηση «ηλεκτρονικών γραπτών» επιμορφούμενων στο πλαίσιο των δοκιμασιών πιστοποίησης των Πράξεων με γενικό τίτλο «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» που είναι ενταγμένες στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση», ΕΣΠΑ 2007- 2013 η οποία υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και του Ελληνικού Δημοσίου και είναι ευρύτερα γνωστή ως έργο ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Β' ΕΠΙΠΕΔΟΥ.
Η Πρόσκληση είναι διαθέσιμη εδώ."

Αντε, να δούμε ποιός πέρασε...: :-)

Δεν υπάρχουν σχόλια: