Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2012

Μαρτυρίες 26 Ελληνων Εκπαιδευτικών σχετικά με τα εργαλεία του Web 2.0 στην τάξη

Μια καταπληκτική εργασία που καταδεικνύει τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του Web 2.0 στην εφαρμογή του στην τάξη, τα όρια και τους περιορισμούς που αυτό θέτει. Διαβάστε τη και αν θέλετε, σχολιάστε:

Δεν υπάρχουν σχόλια: