Τετάρτη, 29 Φεβρουαρίου 2012

Διαδραστικά Συστήματα

Μια παρουσίαση εν όψει των Σεμιναρίων Πολλαπλασιαστών για τα συστήματα αυτά, αλλά και πολύ χρήσιμη για τους επιμορφούμενους στα ΚΣΕ από μένα βασισμένη σε υλικό που ευγενώς μου παρεχώρησε ο κ. Γιάννης Βρέλλης του ΠΤΔΠ Παν. Ιωαννίνων και στο Επιμορφωτικό υλικό. Οσο πιο συνοπτικά γίνεται:

Δεν υπάρχουν σχόλια: