Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2011

Μια είδηση, που όλοι την περιμέναμε...

Είναι γνωστές οι δυσκολίες εγκατάστασης του ΑΜΑΠ, ειδικά με την έκδοση της Java Που χρειάζεται. Ο καθ. κ. Δ. Ψύλλος, από τους δημιουργους του, και ο συνάδελφος κ. Θ. Ταραμόπουλος ανακοίνωσαν  τα εξής:

"ΑΜΑΠ 2.4 και AMAPACTIVITY 2.4

Το Ανοικτό Μαθησιακό Περιβάλλον (ΑΜΑΠ) είναι ένα εκπαιδευτικό λογισμικό για τη διδασκαλία της Οπτικής και του Ηλεκτρισμού. Πιο συγκεκριμένα, το ΑΜΑΠ περιέχει τρισδιάστατα εικονικά εργαστήρια

 • • Σκιών και Χρωμάτων,
 • • Γεωμετρικής Οπτικής,
 • • Κυματικής Οπτικής,
 • • Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων,
 • • Στατικού Ηλεκτρισμού και
 • • Μαγνητισμού,

πληθώρα ηλεκτρονικών και έντυπων δραστηριοτήτων, βιβλιοθήκη πολυμεσικού υλικού, εργαλεία επεξεργασίας δεδομένων, εργαλεία συγγραφής εργασιών και το εργαλείο συγγραφής ηλεκτρονικών δραστηριοτήτων (amapactivity).

Η έκδοση 2.4 σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση 2.2 περιέχει τις εξής αλλαγές:

 • • Ενσωματωμένη java προκειμένου το ΑΜΑΠ να εκτελείται ανεξάρτητα από τη java του συστήματος (ακόμα και αν δεν υπάρχει εγκατεστημένη java στο σύστημα),
 • • Μηχανισμό ανίχνευσης αλλαγών στη java του συστήματος προκειμένου να ενημερώνεται η java του συστήματος με τις απαραίτητες βιβλιοθήκες ώστε να εκτελούνται τα applets του ΑΜΑΠ ακόμα και μετά από αναβαθμίσεις της java του συστήματος σε νεώτερες εκδόσεις,
 • • Απρόσκοπτη εκτέλεση τόσο του ΑΜΑΠ αλλά και του AMAPACTIVITY ανεξάρτητα από το προεπιλεγμένο πρόγραμμα περιήγησης ιστοσελίδων (browser),
 • • Ταχύτερη εκκίνηση και μετάβαση από τον ένα χώρο του ΑΜΑΠ σε άλλον,
 • • Διόρθωση και επίλυση προβλημάτων (bug fixes) κυρίως στο εργαστήριο και τα applets των ηλεκτρικών κυκλωμάτων.


Το λογισμικό μπορείτε να το μεταφορτώσετε στον υπολογιστή σας από τις παρακάτω τοποθεσίες:

Για αρχική εγκατάσταση (setup) που πρέπει να εκτελεστεί όταν δεν υπάρχει εγκατεστημένη προηγούμενη έκδοση του ΑΜΑΠ μεταφορτώνετε, αποσυμπιέζετε και εκτελείτε το αρχείο:
ftp://ftp.mls.gr/Updates/AMAP_SETUP_v2_4_Full.rar

Για αναβάθμιση στην έκδοση 2.4 (update) που πρέπει να εκτελεστεί όταν υπάρχει προηγούμενη έκδοση του ΑΜΑΠ (π.χ. έκδοση 2.2) που είτε λειτουργεί κανονικά είτε παρουσιάζει προβλήματα και δε λειτουργεί κανονικά μεταφορτώνετε, αποσυμπιέζετε και εκτελείτε το αρχείο:
ftp://ftp.mls.gr/Updates/AMAP_Update_Setup_v2_4.rar

Για αρχική εγκατάσταση του Εργαλείου Συγγραφής Δραστηριοτήτων του ΑΜΑΠ (AMAPACTIVITY) που πρέπει να εκτελεστεί για να εγκατασταθεί η νέα έκδοση του AMAPACTIVITY, μεταφορτώνετε, αποσυμπιέζετε και εκτελείτε το αρχείο:
ftp://ftp.mls.gr/Updates/AMAP_ACTIVITY_v2_4_SETUP_Full.rar

Για αναβάθμιση του Εργαλείου Συγγραφής Δραστηριοτήτων του ΑΜΑΠ (AMAPACTIVITY) στην έκδοση 2.4 που πρέπει να εκτελεστεί όταν υπάρχει εγκατεστημένη προηγούμενη έκδοση του AMAPACTIVITY, μεταφορτώνετε, αποσυμπιέζετε και εκτελείτε το αρχείο:
ftp://ftp.mls.gr/Updates/AMAP_Activity_Update_v2_4.rar

Για τη μεταφόρτωση θα ζητηθεί username και password και μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα παρακάτω:
Username: amapuser
Password: getfromit

Επίσης, το site υποστήριξης του ΑΜΑΠ λειτουργεί στη διεύθυνση
http://www.mls.gr/amap/
και μπορείτε και από εκεί να μεταβείτε στο χώρο λήψης αρχείων και να κατεβάσετε τα αρχεία που περιγράφηκαν παραπάνω από το φάκελο Updates του χώρου λήψης αρχείων.

Τονίζεται ότι αν υπάρχει εγκατεστημένη παλαιότερη έκδοση του ΑΜΑΠ (ακόμα και αν αυτή εμφανίζει δυσλειτουργίες εξαιτίας κάποιου προβλήματος με τη java ή με τον προεπιλεγμένο περιηγητή (browser) ) μπορείτε να κάνετε αναβάθμιση εκτελώντας το σχετικό update ώστε να αναβαθμιστεί το ΑΜΑΠ στην έκδοση 2.4 και να εκτελείται πλέον χωρίς τις προηγούμενες δυσλειτουργίες. Αν δεν υπάρχει εγκατεστημένο το ΑΜΑΠ στο σύστημα (είτε διότι δεν έχει εγκατασταθεί ποτέ είτε διότι είχε εγκατασταθεί και απεγκαταστάθηκε), πρέπει να εκτελέσετε το σχετικό setup της έκδοσης 2.4 προκειμένου να εγκατασταθεί το ΑΜΑΠ.

Τέλος, κατά την εγκατάσταση προτείνεται να απενεργοποιήσετε προσωρινά το πρόγραμμα προστασίας από ιούς που χρησιμοποιείτε. Αυτό προτείνεται διότι η νέα έκδοση του ΑΜΑΠ μέσω του προγράμματος java_reg.vbs ελέγχει τακτικά τη java του συστήματος για αλλαγές ώστε να την ενημερώσει με τις απαιτούμενες βιβλιοθήκες προκειμένου να εκτελούνται τα applets του ΑΜΑΠ. Είναι όμως πιθανό το πρόγραμμα antivirus του υπολογιστή σας να αποτρέψει την εκτέλεση αυτού του προγράμματος, οπότε δε θα εκτελούνται τα applets του ΑΜΑΠ (το ίδιο το ΑΜΑΠ θα εκτελείται κανονικά). Στην περίπτωση που το πρόγραμμα προστασίας από ιούς (antivirus) που χρησιμοποιείτε σας ρωτήσει με σχετικό μήνυμα, θα πρέπει να αποδεχτείτε την εκτέλεση του παραπάνω προγράμματος."

Επί το έργον λοιπόν...

Δεν υπάρχουν σχόλια: