Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2009

Τα πτυχία σας...

Ανακοίνωση από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο στάλθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:

"Σας ενημερώνουμε ότι εντός του Δεκεμβρίου επίκειται η έκδοση των βεβαιώσεων πιστοποίησης των εκπαιδευτικών, οι οποίοι συμμετείχαν με επιτυχία στις εξετάσεις πιστοποίησης στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε βασικές δεξιότητες των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στην εκπαίδευση» (Έργο ΙΙ). Οι ανωτέρω εξετάσεις πιστοποίησης είχαν πραγματοποιηθεί τις εξής περιόδους:• 1η Περίοδος Πιστοποίησης από 27-1-2007 μέχρι 31-3-2007

• 2η Περίοδος Πιστοποίησης από 15-6-2007 μέχρι 15-7-2007

• 3η Περίοδος Πιστοποίησης από 15-2-2008 μέχρι 18-4-2008

• 4η Περίοδος Πιστοποίησης από 12-5-2008 μέχρι 20-7-2008

• 5η Περίοδος Πιστοποίησης από 18-8-2008 μέχρι 31-10-2008Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί (όσοι δηλαδή έχουν πιστοποιηθεί κατά τις παραπάνω περιόδους) που έχουν αλλάξει διεύθυνση εκπαίδευσης (μονάδα οργανικής θέσης ή/ και θέση απασχόλησης) ή που τυχόν έχουν διαφοροποιηθεί τα ατομικά τους στοιχεία να προβούν στις απαραίτητες διορθώσεις από 25 Νοεμβρίου έως 9 Δεκεμβρίου, έτσι ώστε οι Βεβαιώσεις Πιστοποίησης να τους σταλούν στην τωρινή θέση απασχόλησής τους. Υπενθυμίζουμε ότι οι διορθώσεις γίνονται μόνο ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://epimorfosi.cti.gr/certification/

Δείτε περισσότερα εδώ."

Δεν υπάρχουν σχόλια: